Synskadades Stiftelse Skåne är ett samlingsnamn för samtliga stiftelser som är närstående till SRF Skåne. Styrelsen för Synskadades Stiftelse Skåne sammanträder fyra gånger per år och för att en ansökan om bidrag ska kunna behandlas på nästkommande möte måste ansökan vara inlämnad senast 31 januari, 30 april, 31 augusti och 31 oktober.

 

Styrelsesammanträdena för 2023 är; 1 mars, 25 maj, 28 september och 23 november

Lokalföreningar inom SRF Skåne, samt synskadade barn och ungdomar, kan inkomma med sin ansökan senast tio dagar före respektive sammanträde.

 

Information om vad som ska bifogas till ansökan, såsom läkarintyg om din synskadas art och problematik, den senaste slutskattssedeln samt eventuell offert eller liknande finns i bilagorna till ansökningsblanketten. Det är viktigt att alla handlingar skickas tillsammans med din ansökan.

Ifylld ansökningsblankett samt övriga handlingar skickas till:

Synskadades Stiftelse Skåne
c/o SRF Skåne
Järnvägsgatan 8
243 30 Höör

Det går även bra att mejla in din ansökan till: sss@srfskane.se

Har ni frågor gällande Synskadades Stiftelse Skåne kan ni ringa på telefon: 040-643 67 83 (telefontid torsdag och fredag 10:00-12:00 samt 13:00-14:00)

eller skicka e-post till:

sss@srfskane.se

Nedan kan du ladda hem ansökningsblanketten och bilagor och få mer information om andra stiftelser och övriga fonder.

Ladda ner ansökningsblankett

Ladda ner bilagor till ansökningsblanketten

Övriga fonder för synskadade och information
Läs här om Stiftelsen för synskadade i f d Malmöhus län.
Ansökan om fondmedel ur Synskadades Stiftelse, KMA samt vissa andra stiftelse
Information om fondmedel ur Synskadades Stiftelse och vissa andra stiftelser med liknande ändamål
Ansökan om bidrag från Syskonen Johan August Heinzes och Blenda Ekmans stiftelse
Stiftelsen syskonen Lennart & Ethel Nilsson
Åhlénstiftelsen (ger ej bidrag till privatpersoner)