Datum att komma ihåg

För att en ansökan om bidrag ska kunna behandlas på ett styrelsemöte måste den ha inkommit till stiftelsen senast vid utgången av månaden närmast före sammanträdet där den ska behandlas. Tidpunkterna när ansökan måste vara SSS tillhanda är 31 januari, 30 april, 31 augusti och 31 oktober.

Ansökan måste vara komplett

Observera att ofullständig ansökan inte kan behandlas av styrelsen. Se under rubriken Intyg och uppgifter för synskadade personer

Blanketter

Det finns en ansökningsblankett under rubriken Elektronisk ansökan nedan som du kan fylla i på datorn, spara på din dator och e-posta och det finns en ansökningsblankett med lite större utrymme under rubriken Pappersansökan nedan som kan skrivas ut och fyllas i för hand.

Bilaga till ansökan

Du hittar mer information i bilagan till ansökan.

Elektronisk ansökningsblankett

Klicka på Elektronisk blankett och fyll i samtliga uppgifter. Ansökan är så kallad interaktiv. Du ska kunna spara den på din dator och fortsätta fylla i den vid ett senare tillfälle. Tänker du spara den kan det vara en bra idé att börja med att fylla i några uppgifter, spara och stänga ned dokumentet för att se att informationen ligger kvar innan du öppnar dokumentet färdigställer ansökan.

Klicka här för elektronisk ansökningsblankett

Klicka här för att ladda ner bilagor till ansökningsblankett

Du ska scanna de intyg och uppgifter som efterfrågas för att ansökan skall bli komplett, dvs innehåller all efterfrågad information. Bidrag kan inte beviljas för ansökning som inte är komplett.

E-posta din ansökan med bilagor till sss@srfskane.se. När ansökan är inskickad får du en bekräftelse via e-post, observera att e-posten från SSS kan hamna i din mapp för Skräppost.

Pappersansökan

Du kan välja att skriva ut en pdf-fil som du fyller i med penna. Du ska bifoga de intyg och uppgifter som efterfrågas för att ansökan skall bli komplett, dvs innehåller all efterfrågad information. Bidrag kan inte beviljas för ansökning som inte är komplett.

Klicka här för att ladda ner ansökningsblankett för utskrift

Klicka här för att ladda ner bilagor till ansökningsblankett

När du har fyllt i alla uppgifter så signerar du och postar ansökan tillsammans med efterfrågade intyg och uppgifter till:

 

Synskadades Stiftelse Skåne

c/o SRF Skåne

Järnvägsgatan 8

243 30 Höör

 

Du kan även e-posta din ansökan tillsammans med efterfrågade intyg och uppgifter till: sss@srfskane.se

Behandling av personuppgifter

I din ansökan lämnar du samtycke till att SSS får behandla i ansökan angivna personuppgifter i den utsträckning som krävs för denna hantering.