Synskadades Riksförbund (SRF) Kronoberg är ett av landets totalt 23 länsomfattande distrikt. SRF Kronoberg har funnits sedan 1922 och omfattar alla kommuner inom Kronobergs län. Distriktet bedriver verksamhet för sina medlemmar samt utövar påverkansarbete gentemot länsomfattande myndigheter i Kronobergs län.

Distriktet har sina lokaler på Högsbyvägen 3B i Växjö.