Tre personer sitter vid ett bord fullt av papper
SRF Norrbotten

Distrikt och lokalföreningar

Distrikten är våra organ på regional nivå och omfattar i princip alla lokalföreningar inom ett län. En lokalförening samlar i sin tur SRF-medlemmar i en eller flera kommuner. De är alla egna juridiska personer.