När aktiviteten är avslutat ska redovisning och underlag såsom deltagarförteckning, kvitton, fakturor med mera lämnas in med e-post eller med vanlig post. Av redovisningen ska samtliga kostnader samt eventuella intäkter framgå. SSS kan när som helst begära att få ta del av redovisningen.