En utbildning i syn- och hörselomsorg

Sundsgårdens folkhögskola

 

Den 9 – 10 september och den 18 – 20  september 2024
Hörselskadades distrikt i Skåne

Information

 


Bakgrund

Den 9 – 10 september och den 18 - 20 september 2024 genomförs en utbildning i syn- och hörselomsorg på Sundsgårdens folkhögskola utanför Råå. Utbildningen har tillkommit genom en samverkan mellan HRF Skåne, SRF Skåne och Region Skåne. I vårt informationsnätverk ingår även FSDB (Förbundet Sveriges Dövblinda) Skåne.

 

Det finns ett stort behov av syn- och hörselomsorg inom kommunernas verksamhet. Idag har över en miljon äldre problem att höra och nära en tredjedel av personer över 70 år har ögonsjukdomar. Vårdpersonal med rätt kunskap kan därför göra en tydlig skillnad för en stor grupp människor som genom detta får en höjd livskvalité och en större delaktighet i samhället. Detta är hälsobefrämjande för de drabbade och minskar på så vis framtida vårdkostnader. På nationell nivå finns en utbildning till syn- och hörselinstruktör.

 

Viktiga arbetsuppgifter är;

· Att hjälpa till med underhållet av hörapparater och ge träning i att använda dem.

· Att hjälpa till med att bevaka behov vid besök hos audionom.

· Att ge stöd och tips till att kunna laga mat och tvätta.

· Att träna orientering i utemiljön nära hemmet.

· Att visa hur man använder enklare synhjälpmedel.

· Att tipsa om fler hjälpmedel och kommunikationslösningar för syn och hörsel.

· Att informera om syn- och hörselvård, tolkservice, text-TV och annan tillgänglighet.

· Att samordna kontakten med regionens syn-/hörselvård och tolkservice vid behov.

· Att informera anhöriga om hur de kan underlätta kommunikationen.

· Att informera och ge råd till personal inom äldreomsorgen eller på andra arbetsplatser.

 

Varmt välkomna att söka till denna utbildning med en gräns vid 10 deltagare. Här följer mer information och ett program med en lista över kursledarna.

 

Målgrupp

Vård- och omsorgspersonal med intresse för syn- och hörselfrågor men även andra med behov av denna kunskap är välkomna att söka.

 

Tid och plats

9 – 10 september och 18 – 20 september 2024 på Sundsgårdens folkhögskola strax söder om Råå.

 

Anmälan

Sista anmälningsdag är den 25 juli 2024 och anmälningsavgiften är 500 kr/person, som betalas in till HRF Skånes plusgiro nr 135 05 24 – 3, HRF Skåne, senast detta datum. Ange, S o H omsorg 2024 och avsändare.

Anmälningsblankett bifogas anmälan eller skicka in uppgifterna via e-post. Blanketten kan rekvireras från HRF Skåne, skane@hrf.se  eller 073-501 55 29. Inbjudan och blankett finns även på hemsidan hrf.se/skane. Anmälan är bindande.

 

Kostnad

Deltagaravgiften är 10 000 kr, inklusive anmälningsavgift och inkluderar fika och lunch på Sundsgården. Alla får ett intyg på genomförd utbildning i syn- och hörselomsorg.

 

Förberedelse

Det är önskvärt att man före kursstart;

· Observerar sin arbetsplats kring svårigheter med syn- och hörselnedsättning.

· Studerar Äldreboken.se (kostnadsfri) som tagits fram av Nkcdb (Nationellt kunskapscenter för dövblindfrågor).

· Ser Äldrekursen.se, en kostnadsfri webbutbildning av Nkcdb.

 

Frågor om utbildningen?

Kontakta Mats Borglund, projektledare HRF Skåne, mats.borglund@hrfskane.se eller

Henrik Eldh, ombudsman SRF Skåne, henrik.eldh@srf.nu

 

Varmt välkomna att söka
 

 


Program

 

Måndag 9 september

08.30 Välkomna till en utbildning i syn- och hörselomsorg

09.00 Örat, örats funktion och hörselskador

10.00 KAFFE

10.30 Hörapparater, utprovning, handhavande, skötsel och ny teknik

12.00 LUNCH

13.00 Information om CI och andra möjligheter

14.30 KAFFE

15.00 Alternativ kommunikation

16.30 Dagen avslutas

 

Tisdag 10 september

08.30 Återkoppling till föregående dag

09.00 Leva med en hörselnedsättning

10.00 KAFFE

10.30 Bemötande, stöd och digital teknik

11.30 Information om HRF och betydelsen av att träffa andra i samma situation

12.00 LUNCH

13.00 Tillgänglighet i samhälle och i lokaler

14.30 KAFFE

15.00 Hörslingan och annan kringutrustning

16.30 Dagen avslutas

 

Onsdag 18 september

08.30 Återkoppling till föregående kursdagar

09.00 Ögat, ögats funktion och ögonsjukdomar

10.00 KAFFE

10.30 Ögat, ögats funktion och ögonsjukdomar

11.00 Belysning och kontrast

12.00 LUNCH

13.00 Orientering och förflyttning

14.30 KAFFE

15.00 Hjälpmedel och kompenserande teknik

16.30 Dagen avslutas

 

Torsdagen 19 september

08.30 Återkoppling till föregående kursdag

09.00 Leva med en synnedsättning

10.00 KAFFE

10.30 Bemötande, ledsagning och digital teknik

11.30 Information om SRF och betydelsen av att träffa andra i samma situation

12.00 Lunch

13.00 Aktiviteter i det dagliga livet, ADL

14.30 KAFFE

15.00 Tillgänglighet i samhälle och i lokaler

16.30 Dagen avslutas

 

Fredagen 20 september

08.30 Återkoppling till föregående kursdagar

09.00 Information om dövblindhet

10.00 KAFFE

10.30 Information från tolkcentralen

11.30 Introduktion till praktiska övningar i syn- och hörselomsorg

12.00 LUNCH

13.00 Praktiska övningar i syn- och hörselomsorg

14.30 KAFFE

15.00 Praktiska övningar i syn- och hörselomsorg, frågestund och utvärdering

16.30 Avslutning

 

Kursledare

Karin Andersson, audionom Region Skåne

Lina Viklund, hörselpedagog Region Skåne

Catharina Strandberg, synpedagog Region Skåne

Patricia Define, synpedagog Region Skåne

Mats Borglund, projektledare och pedagog HRF Skåne

Anita Richmond, hörselpedagog och ledamot HRF Skåne

Henrik Eldh, ombudsman SRF Skåne

Anna Balte, ombudsman SRF Skåne

Ulf Linderoth, hörseltekniker Hörslingan AB

Bertil Lindberg, hörseltekniker Hörslingan AB

Ida Cederlund, konceptutvecklare Ecophon

Helene Engh, verksamhetschef Nkcdb

Johanna Torén, enhetschef tolkcentralen Region Skåne

Alexandra Zamudio, enhetschef tolkcentralen Region Skåne