Lyssna

Påverkansarbete

Vi belyser behov, brister och möjligheter i samhället för politiker, beslutsfattare och allmänhet. Målet? Att synskadade ska leva ett rikt och självständigt liv på rättvisa villkor.

Riksdagshuset
Illustration, två valbås

Frågor vi driver

Dessa frågor jobbar vi extra mycket med.

Aktuella frågor
Illustration, person läser bok genom förstoringslampa

Utredningar och rapporter

Våra utredningar, undersökningar och rapporter om synskadades levnadsvillkor.

Utredningar & rapporter