Lyssna

Påverkansarbete

Vi belyser behov, brister och möjligheter i samhället för politiker, beslutsfattare och allmänhet. Målet? Att synskadade ska leva ett rikt och självständigt liv på rättvisa villkor.

Riksdagshuset
Illustration, riksdagshuset

Politiska frågor

Dessa områden dominerar Synskadades Riksförbund politiska påverkansarbete.

Aktuella frågor
Illustration, person läser bok genom förstoringslampa

Utredningar och rapporter

Våra utredningar, undersökningar och rapporter om synskadades levnadsvillkor.

Utredningar & rapporter