Lyssna

Påverkansarbete

Vi belyser behov, brister och möjligheter i samhället för politiker, beslutsfattare och allmänhet. Målet? Att synskadade ska leva ett rikt och självständigt liv på rättvisa villkor.

Riksdagshuset
Illustration, två valbås

EU-valet 2024

Frågor vi särskilt prioriterar och driver gentemot våra politiker inför valet till Europaparlamentet 2024.

SRF:s prioriterade frågor
Illustration, riksdagshuset

Politiska frågor

Dessa områden jobbar Synskadades Riksförbund extra mycket med i vårt politiska påverkansarbete.

Aktuella frågor
Illustration, person läser bok genom förstoringslampa

Utredningar och rapporter

Våra utredningar, undersökningar och rapporter om synskadades levnadsvillkor.

Utredningar & rapporter