Branschföreningar

Föreningar av synskadade, som är öppna för medlemmar över hela landet, kan ansluta sig till SRF som branschförening och har då samma ställning som ett distrikt. En branschförening ska vara demokratiskt uppbyggd, ha ett ändamål som stämmer överens med förbundets syfte och ska kunna berika SRFs verksamhet med sitt perspektiv. Det är förbundsstyrelsen som fattar beslut om en förening ska anslutas till SRF.