Intyg på din synförmåga

För att styrka ögonskada och synstatus behöver du skicka in ett intyg från din synmottagning eller ögonläkare. Av intyget ska diagnos och korrigerad visus framgå. Sökande som har korrigerad visus som överstiger 0,3 på något öga bör ha ytterligare synrelaterade besvär såsom ljuskänslighet, begränsat synfält eller jämförbart för att bidrag ska kunna beviljas. Observera att recept från optiker inte godkänns som intyg.

Behovsprövad

Stiftelsernas bidrag till synskadade personer är behovsprövade och både årsinkomst och förmögenhet har betydelse för om du har rätt till bidrag från SSS.

Till ansökan ska den senaste inkomstuppgiften från Skatteverket bifogas för samtliga personer i hushållet som har fyllt 18 år.

Antal personer i hushållet

Om du är ensamstående anses du behövande om din taxerade årsinkomst understiger fyra prisbasbelopp.

Om det finns fler personer i hushållet höjs gränsen med ett prisbasbelopp per person. För en familj med två vuxna och två barn ska familjens sammanlagda taxerade inkomster understiga sju prisbasbelopp för att sökande skall vara berättigad till bidrag.

Övriga tillgångar

Sökandens nettoförmögenhet får inte överstiga ett prisbasbelopp.