Stödet till synskadade måste återupprättas

På internationella funktionsrättsdagen på söndag 3 december uppmärksammar Synskadades Riksförbund att samhällets stöd till synskadade alltmer urholkas.

– Vi nekas rätt till färdtjänst och ledsagning, vilket lever till att många isoleras i sina hem, säger Niklas Mattsson, ordförande för Synskadades Riksförbund.

Runt en procent av Sveriges befolkning har en synnedsättning. Genom olika samhällsstöd inom exempelvis Arbetsförmedlingen och socialtjänsten, har synskadade i Sverige kunnat leva bra liv integrerade i arbetslivet och samhället. Insatser som rehabilitering, ledsagning och färdtjänst har varit avgörande.

Men både vad gäller ledsagning och färdtjänst har kommunerna börjat göra hårdare bedömningar det senaste decenniet. Trots att ingenting i LSS, lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, har ändrats, duggar avslagen tätt.

– I den personkrets som synskadade tillhör har besluten om ledsagning minskat med 68 procent, trots att behoven i grunden är desamma. Även när det gäller färdtjänsttillstånd har tillståndsgivarna dragit åt svångremmen och många som egentligen skulle ha rätt till färdtjänst blir utan. Det man måste förstå är att det här leder till isolering, och i förlängningen ohälsa, säger Niklas Mattsson.

Utvecklingen styrks i två rapporter som har presenterats under året, från Socialstyrelsen och Trafikanalys. Trots att myndigheterna efterlyser en rad åtgärder för att bedömningarna ska bli rättvisa, står utvecklingen still.

– Våra medlemmars situation är alarmerande. De nekas stöd de enligt lag har rätt till, vilket i värsta fall kan leda till väldigt farliga situationer när man tvingas ut i kollektivtrafiken utan att kunna se fordon och vägar, säger Niklas Mattsson.

  • Sedan 1992 uppmärksammar FN varje år rättigheterna för personer med funktionsnedsättningar den 3 december.
  • År 2006 antog även FN en konvention om funktionsnedsattas rättigheter, Funktionsrättskonventionen, som Sverige har förbundit sig att följa.
  • Där fastslås bland annat att personer med funktionsnedsättningar har rätt till det stöd som behövs för att kunna vara fullt ut delaktiga och inkluderade i samhället.
  • I konventionen står även att staten, kommunerna eller regionerna som huvudregel inte får försämra dessa rättigheter när de väl har införts.

 

Vi hoppas kunna uppmuntra dig att bli medlem hos oss i SRF. Vi bedriver mycket spännande verksamhet inom våra kommuner. 

Välkommen att kontakta oss så berättar vi mer.

Har du några övriga frågor eller funderingar så tveka inte att höra av dig till oss.

Sidan uppdateras löpande...