Om synskadades stiftelse Skåne (sss)

Synskadades Stiftelse Skåne (SSS), är en till SRF Skåne närstående stiftelse som samförvaltar ett antal andra stiftelser. Stiftelserna har fått pengar genom arv, gåvor och donationer från privatpersoner. Pengarna används till att årligen lämna ekonomiskt bistånd (bidrag) till behövande synskadade personer som är folkbokförda eller på annat uppenbart sätt är bosatta i Skåne och till ideella organisationer i Skåne som främjar aktiviteter för synskadade i Skåne. SSS har en styrelse som sammanträder fyra gånger per år. Sammanträdena sker i slutet av månaderna februari, maj, augusti och november och då behandlas ansökningar om bidrag.

För att en ansökan om bidrag ska kunna behandlas på ett styrelsemöte måste den ha inkommit till stiftelsen senast vid utgången av månaden närmast före sammanträdet där den ska behandlas. Observera att ofullständig ansökan inte kan behandlas av styrelsen.

Information om vad som ska bifogas ansökan, t.ex. läkarintyg, inkomstuppgift för den sökande och övriga i hushållet finner du nedan och i bilagor till ansökningsblanketten. Observera att ofullständig ansökan inte kan behandlas av styrelsen.

Ifylld ansökan tillsammans med efterfrågade bilagor skickas till SSS antingen som e-post sss@srfskane.se eller på adress: Synskadades Stiftelse Skåne, c/o SRF Skåne, Järnvägsgatan 8, 243 30 Höör.

Har du frågor rörande SSS och din ansökan kan du ringa 040-643 67 83 (telefontid torsdag och fredag 10-14). Det går även bra att kontakta stiftelsen genom e-post till sss@srfskane.se.

Välkommen med din ansökan!

VEM KAN FÅ BIDRAG?

INTYG OCH UPPGIFTER

LÄMNA IN ANSÖKAN 

BESKED

SKICKA IN KVITTO

REDOVISNING FÖR SÖKANDE ORGANISATIONER

KONTAKTUPPGIFTER FÖR SYNSKADADES STIFTELSE SKÅNE

PERSONUPPGIFTSPOLICY