Synskadades Stiftelse Skåne (SSS) behandlar din kompletta ansökan på närmast kommande styrelsemöte. SSS har styrelsemöte fyra gånger per år, vanligtvis i februari, maj, september och november.

 

Inom två veckor från styrelsemötet där din ansökan behandlats får du besked om din ansökan har beviljats och vilket belopp du i så fall får. Handläggningstiden är normalt 3-4 veckor. Vi kommer vid behov att höra av oss till dig för kompletteringar av ansökan. När beslutet är fattat meddelas du via e-post. Observera att e-postmeddelanden från stiftelserna ibland hamnar i mappen för s k skräppost. 

 

Utbetalning av beviljat bidrag

De flesta beviljade bidrag utbetalas i förskott och i anslutning till att du får beskedet om att du har beviljats bidrag.