Synskadades Stiftelse Skåne

c/o SRF Skåne

Järnvägsgatan 8

243 30 Höör

E-post: sss@srfskane.nu

Telefon: 040-6436783

Telefontid är helgfri torsdag och fredag 10:00 – 12:00 samt 13:00 – 14:00.