Semesterstängt på SRF Örebros kansli


SRF Örebros kansli kommer att vara stängt från och med den 24 juni till och med den 4 augusti. Kansliet öppnar upp igen den 5 augusti. Vi som jobbar på kansliet önskar er alla en bra och skön sommar.

Är det så att ni har en fråga under perioden när kansliet är stängt kontaktar man kontaktperson i sin lokalföreningen eller distriktets ordförande. Kontaktinformation finns under ”Kontakt”

Nej till höjda avgifter för färdtjänst och sjukresor!


Att höja avgifterna för färdtjänst och sjukresor med 15 procent kommer innebära stora ekonomiska svårigheter för personer med funktionsnedsättning.

Kan DU tänka dig att betala 102 kronor för att ta dig till och från affären för att handla mat om du skulle vara beroende av att använda dig av färdtjänst?

Anser DU att det är rimligt att betala 318 kronor för att ta dig till och från vårdcentralen när du är beroende av att använda sjukresor?

Konsekvenserna vid en höjning av avgifterna kommer att bli stora för personer med funktionsnedsättning.

Dessa kommer att märkas i form av:

·      Ökat socialt utanförskap
·      Minskad delaktighet i samhället
·      Ökad psykisk ohälsa
·      Sämre levnadsvillkor
·      Sämre förutsättningar för att klara vardagen

Vi kräver

Att förslaget röstas ner av regionfullmäktige

Synskadades Riksförbund Örebro län med lokalföreningar
Funktionsrätt Örebro län
Neuro Örebro Regionförbund och Neuros lokalföreningar
Reumatikerförbundet Örebro län med lokalföreningar
Personskadeförbundet RTP Örebro län med lokalföreningar
DHR Örebro läns distrikt med lokalföreningar
Hjärnskadeförbundet Hjärnkraft Örebro län
Strokeföreningen i Örebro län med lokalföreningar