Synskadades stiftelse Skåne (SSS) beviljar bidrag till synskadade personer och till organisationer, exempelvis föreningar, som bedriver verksamhet för synskadade personer i Skåne.

Bidrag beviljas inte i efterhand till aktiviteter som redan ägt rum eller till redan gjorda inköp.

Synskadade personer

Med synskadade personer avses i detta sammanhang en person som har så pass nedsatt synförmåga att denne har

·         svårt eller omöjligt att läsa vanlig text, eller

·         med synens hjälp orientera sig, eller

·         andra med ovan jämförbara svårigheter på grund av synen.

Organisationer med verksamhet för synskadade

Stiftelserna beviljar också bidrag till organisationer som utför verksamhet för synskadade inom områden som rehabilitering, rekreation, ledarhundsverksamhet, barn- och ungdomsverksamhet, utbildning eller liknande.

Vi kan komma att till webbplatser tillhörande samt i våra årsredovisningar publicera vilka organisationer som erhållit bidrag. Genom er ansökan lämnar ni samtycke till att sådan publicering får ske.