För komplett spellista klicka här eller så finns varje enskild video nedan med medföljande information om vad varje video innehåller

 

SRF Skånes 100 årsjubileum - Föreläsningar Del 1

När SRF Skåne firade 100 år inleddes detta med föredrag under eftermiddagen. Här är de första föredragen innan pausen.

0:00:00 Inledning av SRF Skånes ordförande Maria Thorstensson
0:01:00 Syntolkning i Syd, Eva Håkansson
0:06:10 Konferencier Karin Hjalmarson
0:08:43 SRF Skånes historia, Stig Larsson
0:41:14 Blinda tycker om att fira, Karin Hjalmarson
0:46:28 Tidigare förbundsordförande Tiina Nummi Södergren
0:53:00 SRF Riks historia, Peter Tjernberg
1:17:46 De Blindas Dag, Karin Hjalmarson
1:19:50 Förbundsordförande Niklas Mattsson

 

SRF Skånes 100 årsjubileum - Föreläsningar Del 2

När SRF Skåne firade 100 år inleddes detta med föredrag under eftermiddagen. Här är föredragen som hölls efter pausen.

0:00:00 Min historia, Torbjörn Sjörén
0:18:30 Ledarhundar för blinda, Karin Hjalmarson
0:23:37 Tidigare förbundsordförande Håkan Thomsson
0:36:10 Iris Förvaltning, Karin Hjalmarson
0:47:19 Gåva från SRF Stockholm Gotland, Karin Hjalmarson och Per Karlström
0:55:55 Framtidsvisioner, Maria Thorstensson och Karl-Otto Rosenqvist
1:12:21 Så här ser jag ut, Maria Thorstensson
1:13:34 Information om kvällen, Eva Håkansson
1:19:16 Gåva från SRF Kalmar, Tommy Kullander

 

SRF Skånes 100 årsjubileum - Introduktion av kvällen

Introduktion till jubiléumskvällen.
Vi ber om ursäkt för ljudkvalitén.

0:00:00 Indroduktion till kvällen av ordförande Maria Thorstensson
0:00:52 Syntolkning Eva Håkansson
0:06:15 Toastmaster Anna Balte

 

SRF Skånes 100 årsjubileum - Gratulationer från regionpolitiker

Under middagen på jubileumskvällen gratulerades SRF Skåne av regionpolitiker Maria Wharton Stjärnskog som tyvärr inte kunde närvara.
Vi ber om ursäkt för ljudkvalitén.

0:00:00 Brev från regionpolitiker Maria Wharton Stjärnskog.
0:01:52 Högt i tak
0:02:30 Presentation av förrätten

 

 

SRF Skånes 100 årsjubileum - Gratulationer från några organisationer

Under middagen på jubileumskvällen gratulerades SRF Skåne av några organisationer med tack för gott samarbete.
Vi ber om ursäkt för ljudkvalitén.

0:00:00 SRF Blekinge
0:01:14 Förbundet Sveriges Dövblinda Skåne
0:03:05 Unga med Synnedsättning Skåne
0:04:35 Syntolkning av varmrätten

 

SRF Skånes 100 årsjubileum - Gratulationer från lokalföreningarna

Under middagen på jubileumskvällen gratulerades SRF Skåne av lokalföreningarna med både hurrarop, tillbakablickar och ord på vägen.
Vi ber om ursäkt för ljudkvalitén.

0:00:00 Introduktion
0:02:25 SRF Ängelholm Båstad
0:05:57 SRF Bjuv Klippan Åstorp
0:07:00 SRF Malmö Svedala
0:07:36 SRF Norra Skåne
0:13:02 SRF Kristianstad Bromölla
0:16:32 SRF Sydöstra Skåne
0:19:32 SRF Västra Skåne

 

SRF Skånes 100 årsjubileum - Gratulationer från Dansk Blindesamfund

Under middagen på jubileumskvällen gratulerades SRF Skåne av våra vänner på andra sidan sundet, Dansk Blindesamfund.
Vi ber om ursäkt för ljudkvalitén.

 

SRF Skånes 100 årsjubileum - Gratulationer från förbundsordförande Niklas Mattsson

Under middagen på jubileumskvällen gratulerades SRF Skåne av riksförbundets ordförande Niklas Mattsson.
Vi ber om ursäkt för ljudkvalitén.

0:00:00 Förbundsordförande Niklas Mattsson
0:06:20 Eva Håkansson syntolkar gratulationskortet.