Kontakta oss om du inte kan använda delar av webbplatsen

Om det finns information på srf.nu som du behöver och som inte är tillgängligt för dig kan du kontakta oss. Meddela Synskadades Riksförbund att du behöver få information i ett alternativt format. Kontakta oss via mejl: info@srf.nu  eller via telefon på: 08-39 90 00.

Rapportera brister i webbplatsens tillgänglighet

Vi strävar hela tiden efter att förbättra webbplatsens tillgänglighet. Om du upptäcker problem, som inte beskrivs på den här sidan, eller om du anser att vi inte uppfyller lagens krav, meddela oss så att vi får veta att problemet finns.
Rapportera brister i webbplatsens tillgänglighet via mejl: webbsupport@srf.nu.

Tillsyn

Myndigheten för digital förvaltning (Digg), har ansvaret för tillsyn för lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Om du inte är nöjd med hur vi hanterar dina synpunkter kan du kontakta Myndigheten för digital förvaltning och påtala det.
Anmäl bristande tillgänglighet till Myndigheten för digital förvaltning (extern länk)

Innehåll som inte omfattas av lagen

Vår ambition är att webbplatsen i sin helhet ska vara tillgänglig. Det är dock endast ledarhundsverksamhetens sidor som omfattas av lagen om tillgänglighet till digital offentlig service.

Hur vi testat webbplatsen

Webbplatsen är dels testad internt av våra tillgänglighetsexperter samt av vår webbyrå Metamatrix AB.

Senaste granskningen gjordes i augusti 2023.
Webbplatsen publicerades den 2023-10-23.
Redogörelsen uppdaterades senast den 2023-10-23.

Navigeringstips för dig som är skärmläsaranvändare

Vi har tagit fram en guide med tips för dig som använder skärmläsare, Navigeringstips för dig som använder skärmläsare

Kända tillgänglighetsproblem

Delningslänkar mitt i artiklar

Delningslänkar och information om när en sida senast uppdaterades kan dyka upp mitt i en artikel. Besökaren kan tro att artikeln är slut. För att hoppa förbi informationen tryck h för nästa rubrik.