Inom tre månader från det att pengarna utbetalades till kontot som du angivit på din ansökan ska du skicka kvitto/underlag till SSS som visar att pengarna använts till sökt ändamål. Om du inte skickar in kvitto/underlag för ditt inköp skall hela summan återbetalas till bankgiro 5301-2274 (Synskadades Stiftelse Skåne). Om summan på kvitto/underlag är mindre än summan du har fått från SSS ska du återbetala mellanskillnaden.