När du blir medlem i Synskadades Riksförbund blir du det i någon av våra lokalföreningar eller distrikt. Du kan också bli medlem i någon av våra branschföreningar. Medlemsavgiften bestäms av respektive förening, därför kan den variera. Det vanligaste är att medlemsavgiften ligger runt 200-250 kronor per år.