Arvoden 2024

 

Ordförande               5 000 kr. per år.

 

Sekreterare               5 000 kr. per år.

 

Telefonkontaktare2 000 kr. vardera per år

 

Redaktör

SRF Östnytt              22 000 kr. per år.

 

Mötesarvode RFF

Och agenda 20-30

Enligt kommunens regelverk.

 

” Bilaga 3 – Timersättningar m.m.

Timersättningarna utbetalas per halvtimme där inte annat anges.

Timersättningarna m.m. räknas upp årligen enligt det genomsnittliga utfallet av den årliga löneöversynen för kommunens anställda. Ersättningarna nedan

är angivna enligt 2022-års nivå.

Sammanträden

1:a timmen 350:00

Fr o m 2:a timmen 175:00

Digital justering av protokoll 175:00

Protokollsjustering (fysisk) 350:00

Heldag max 1 576:00

(1:a timmen + 7*2:a timmen)

Förlorad arbetsinkomst max 336:00/tim (2022)

Heldag max 8 tim/dag”.

 

Uppskattat per möte, 2 100

 

Summa arvoden       63 200 kr.