·        SRF Östra värmlands verksamhet skall som regel vara helt drogfri.

 

·        Vid representation kan Synskadades riksförbund Östra Värmland styrelse besluta om att bjuda på  alkohol men det ska tillämpas med måttfullhet och stor restriktivitet. SRF bjuder aldrig på starksprit.

 

·        Vid enklare repre­sentation är alkohol inte tillåtet i någon form.

 

·        Vid dyrare representation ska syftet med representationen och vilka personer som deltagit specificeras på kvittot eller fakturan.

 

·        Representationen kan endast omfatta de personer som har deltagit i arbetsmötet, konferensen eller dylikt, det så kallade personsambandet.

 

·        Representationen ska äga rum på en plats som är naturlig för deltagarna, det så kallade ortssambandet.