Om Värmlänningen
SRF Värmlands län har en lång tradition av att producera taltidningar.

Vi startade redan 1962 med det som då hette Nya Kristinehamnsposten. 1965 omvandlades den taltidningen till ”Värmlandsbandet. Tidningen produceras än i dag under namnet ”Värmlänningen.

 

Vad finns på tidningen?
Taltidningen ”Värmlänningen” förmedlar så kallad ”Ersättnings- och tilläggsinformation” vilket innebär material som ofta kommer i exempelvis brevlådan till alla värmlänningar. Det kan vara informativ reklam, kommunala gratistidningar, digital information som finns på nätet så som viktiga protokoll, andra dokument eller annan information. Det görs reportage och intervjuer med synskadeprofil. Förutom detta finns ett antal block, Region Värmland och från kommunerna  Arvika, Eda, Karlstad med omnejd, Sunne, Torsby och slutligen Årjäng.

 

Hur ges tidningen ut?
Idag ges taltidningen ut på två sätt. På CD skivor och på Myndigheten för tillgängliga mediers (MTM) digitala verktyg Legimus.

 

Det innebär att du får din tidning i en spelare i hemmet. Distributionen görs via webben.

 

Hur finansieras tidningen?
Tidningen finansieras genom ett IOP-avtal med Region Värmland.

 

Idéburet offentligt partnerskap (IOP) är en samverkansform mellan den offentliga och den idéburna sektorn. IOP är en samverkansform som varken bygger på bidragsgivning eller offentlig upphandling och inte heller på marknadsmekanismer och kommersiella kontrakt. Verksamheter av detta slag har inte vinstintresse som främsta drivkraft. Eventuellt ekonomiskt överskott återinvesteras i verksamheten.

IOP är en överenskommelse mellan två parter som syftar till att utveckla möjligheterna för den idéburna sektorn att utgöra en viktig del av välfärdsutvecklingen och som ett komplement till det offentliga vårdutbudet. Det rör sig oftast om tjänster inom det sociala området.