Det måste därför finnas en 40-80 millimeter hög kant som skiljer körbanan från trottoaren. Kanten ska vara i 90 graders vinkel mot körbanan. Det bör också finnas stolpar och helst ticksignaler som gör det lättare att veta när det är säkert att gå över gatan.

Det ska också finnas en avfasad kant som är 900 millimeter bred för att underlätta för personer med rullstol, rullator eller barnvagn att ta sig över gatan.

Person med käpp väntar vid övergångsställe
Övergångsställe med kant innan körbanan samt avfasad kant bredvid