Utropen talar om varifrån tåget eller bussen avgår. När vi är på perrongen hjälper högtalarutropen oss att få reda på när tåget eller bussen är på väg in. Via utropen blir vi också uppdaterade om eventuella förseningar eller om trafikstörningar inträffar. Högtalarutropen gör det möjligt för oss att resa mellan platser som vi känner till väl, utan att behöva förlita oss på hjälp från personer i vår omgivning.

Vidare läsning