Tysta fordon, gemensamma gång- och cykelstråk, höga perronger, obefintliga eller otydliga utrop – det och mycket annat gör det svårare att resa för den som har en synnedsättning. Men med genomtänkta trafikmiljöer och rätt utformad kollektivtrafik blir det väsentligt mycket tryggare och lättare att åka kollektivt.

Person med käpp som följer taktilt ledstråk på marken
Taktilt ledstråk