Sedan den 1 juli 2021 finns EU-regler om varningsljud på tysta fordon. Reglerna för varningsljud gäller för fordon som har fyra hjul eller fler. Varningsljudet ska höras i hastigheter upp till 20 km/h, sedan anses friktionen från hjulen vara tillräckligt. Vi anser att en hastighet på 20 km/h är en alltför låg hastighet och tror att 60 km/h vore bättre. Enligt EU:s regler ska varningsljudet likna ljudet från ett traditionellt motorfordon, men de säger inte något om vilken ljudnivå i decibel som rekommenderas.