I Plattform för tillgänglig och användbar fysisk miljö (pdf) kan du läsa utförligt om hur vi på Synskadades Riksförbund menar att tillgängliga inomhus- och utomhusmiljöer skapas.

Person med käpp läser punkt på skylt på Stockholm central