Gång- och cykelbanor utanför tätbebyggt område kan inte enbart skiljas åt genom en visuell färgmarkering. Avgränsningen måste utformas så att den även är märkbar för personer som använder vit käpp.

Vid övergångsställen eller hållplatser ska cykelbanan vara en del av gatan, inte en del av trottoaren. Det måste också finnas andra platser att ställa cyklar på än på trottoaren där en person med synnedsättning riskerar att trassla in sig i dem.