Synskadades Riksförbund samarbetar med synskadeorganisationer på nordisk, europeisk och global nivå. I Norden sker det bland annat genom Nordisk samarbetskommitté. I Europa genom SRF:s medlemskap i European Blind Union, EBU. På global nivå sker det genom medlemskapet i World Blind Union, WBU.

SRF bedriver även ett utvecklingssamarbete i Afrika och Latinamerika. Målet är att stärka organisationer av och för personer med synnedsättning. Vårt utvecklingssamarbete är möjligt bland annat genom stöd från MyRight och ForumCiv. Grunden för vårt utvecklingssamarbete är FN:s funktionsrättskonvention som antogs 2006.