Person med käpp står vid ledstråk på perrong
Perrong med ledstråk.

Det bästa sättet att förhindra detta är att göra som på två pendeltågsstationer i Stockholms city: ha perrongdörrar. Då kan man inte falla ner på spåret.

Det näst bästa sättet är att lägga ledstråk på perrongerna. Ledstråken kan inomhus bestå av metallskenor och utomhus av sinusplattor. I en studie kom Lunds tekniska högskola fram till att det bästa var att lägga kupolplattor längst ut på perrongkanterna. Den varianten har aldrig använts i Sverige.