Håll på lagen!

Det finns två lagar som reglerar rätten till ledsagning: socialtjänstlagen (SoL) och lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS). Skillnaden mellan dem är att hjälp enligt LSS är gratis och ger rätt att bestämma själv, medan hjälp enligt SoL oftast kostar och ger all bestämmanderätt till förvaltningen.

När LSS infördes 1993 var grav synnedsättning ett skäl till stöd enligt lagen. Denna rätt har successivt försvunnit på administrativ väg, eftersom det har varit billigare för kommunerna. Inte sällan har rättsväsendet hjälpt kommunerna att smita från lagen genom att besluta att de inte behöver göra sådant som kostar pengar. Personer med synnedsättning får därför numera endast stöd enligt SoL.

Vi anser att lagen måste återställas till vad den en gång var.

Ledsagning mellan olika färdmedel

Ledsagning när man måste byta mellan olika färdmedel är ett särskilt problem. Ofta hänvisar olika trafikbolag till varandra och ingen vill ta ansvar.

Det är viktigt att det står i avtalet med alla trafikföretag att ledsagning ingår i uppgiften, att det finns ett nationellt telefonnummer att ringa till när man behöver ledsagning samt att Trafikverket har det övergripande ansvaret för att detta blir gjort.

Vidare läsning