Digital inkludering

Digital inkludering ökar oberoendet för den som är synskadad. Det går plötsligt att exempelvis sköta sin ekonomi, läsa sin post eller titta på tv utan att ta hjälp av någon.

Men det digitala utanförskapet är stort. Enligt en Novus-undersökning från 2022 bland medlemmar över 65 år saknar majoriteten mobilt bank-id.

Synskadade måste få samma tillgång till digitala tjänster som alla andra. Den friheten skapas genom utbildning och att ny teknik görs tillgänglig även för oss med synskador.  

För att digital inkludering ska bli verklighet krävs:

  • Att digitala webbplatser och appar är tillgängliga och användarvänliga för alla.
  • Att det går att få utbildning och stöd i hur man använder digital teknik.
  • Att den enskilde har ekonomiska förutsättningar att skaffa nödvändig utrustning, ha råd med internetabonnemang med mera.

Ökat stöd från samhället

För den som är synskadad, och särskilt för den som använder tal och- eller punktskrift krävs särskild utbildning för att komma igång och hålla sig uppdaterad. På många ställen i landet saknas nödvändiga kunskaper och nödvändiga resurser för att få stöd. Synskadades Riksförbund anser att regionernas syncentraler borde få i uppdrag att stärka möjligheterna till utbildning och support i att använda digital teknik.

Vidare läsning