Människor med funktionsnedsättning kan ibland behöva hjälp med vissa hushållsgöromål. Hemtjänsten är tänkt för sådant, men har på senare år blivit alltmer ansträngd och koncentrerad till rena vårduppgifter. Förutom tid till det ska användaren ha rätt att själv bestämma vad hen behöver hjälp med. I många kommuner bestäms det av förvaltningen.

Våra krav på en bra hemtjänst

  • Att biståndshandläggare och utförare av hjälpen har kunskap om synskador och synskadades behov.
  • Att insatserna utgår från personens behov och därmed också anpassas efter olika åldersgruppers specifika behov.
  • Att den kan omfatta hjälp med alla de praktiska sysslor som personen inte kan utföra på egen hand.
  • Att den kan omfatta postläsning och hjälp med att fylla i blanketter och dylikt.
  • Att den ska vara flexibel - personen ska själv bestämma över hur beviljade timmar ska användas.
  • Att det finns kontinuitet i verksamheten - viktigt för en synskadad person att samma utförare kommer varje gång.

Vidare läsning