Friskvård
 
Rehabilitering och habilitering

I linje med Synskadades Riksförbunds kongressmål är ett av våra prioriterade områden för verksamhetsåret 2021 rehabilitering och habilitering. Tonvikten ligger på att informera föreningens medlemmar om vilka insatser som finns i form av exempelvis ledsagning, syn- och hörselinstruktörer, syncentral, men även information om tillgängliga tekniska lösningar. Inom detta område vill vi nämna tre frågor specifikt.

a) Lokalföreningen ska arbeta för att syn- och hörselinstruktörer ska finnas i Stockholms samtliga stadsdelar och att dessa får större resurser att kunna stödja synskadades informationsinhämtning.

b) Vi ska arbeta för att Stockholms stad inför digitala lösningar som också är tillgängliga med hjälp av de vanligaste anpassningsprogrammen på datorer och smarta telefoner. Dock krävs det även lösningar som tillgängliggör informationen för den som inte är datoriserad eller manövrerar smarta telefoner. Och återigen, det som stipuleras i EU-direktivet om e-tillgänglighet ska gälla även Stockholms stad.

c) Vi ska arbeta för att säkra tillgången till talböcker. Synskadade i Stockholm ska ha tillgång till digitala talböcker. Dock måste Stadsbiblioteket också tillhandahålla talböcker i enklare format som fungerar för den som inte är datoriserad eller har en smart mobiltelefon.