Välkommen till vår lokalförening. Vi vill gärna bli fler och tycker alltid att det är roligt med nya medlemmar. Våra föreningar är självständiga juridiska personer.