Margareta och Stig Jönssons stiftelse.


Från denna stiftelse lämnas bidragsstöd till synskadade i Stockholm.
SRF Stockholms stad har i uppdrag att fördela bidrag.
Ansökningsblankett finns inte, utan ansökan skrivs fritt.
Exempel på vad som bidrag kan beviljas för: TV - Telefon - Möbler - Kläder & Resor 

Villkor för att kunna erhålla bidrag:
Att man är bosatt och folkbokförd i Stockholms kommun.
Att man har en taxerad inkomst, även kallad fastställd förvärvsinkomst, på högst 210.000 kr samt förmögenhet eller kapitaltillgångar under 100.000 kr.

I ansökan ska följande framgå:

Ändamål
Sökt belopp
Personnummer
Namn
Fullständig adress
Telefonnummer
Konto till vilket det sökta bidraget önskas utbetalas till.
Om du sökt från annan fond till samma ändamål

Till ansökan ska du bifoga kopia på din senaste inkomstdeklaration samt prisunderlag. 

Synskadad som inte är röstberättigad medlem i SRF ska bifoga läkarintyg som styrker synskada.

Man kan söka bidrag 2 gånger om året

Ansökan ska vara oss tillhanda senast 1 maj eller den 1 november.

Du kommer att bli informerad ovasett om du beviljas el inte.

Ansökan skickas till:

SRF Stockholms Stad
Jönssons stiftelse
Gotlandsgatan 44
116 65 Stockholm

eller via e-post.

ansokan@srfstockholm.se 

Vid frågor ring 08-452 22 00 el Madeleine Fredriksson 08-452 22 04


Gudrun Hammars fond

Information

Medlemmarna i SRF Stockholms Stad kan erhålla bidrag ur avkastningen av Gudrun Hammars minnesfond.

Ändamål

Bidrag beviljas till kostnader för vistelse vid Almåsa Havshotell under deras rekreationsveckor, dock i högst två veckor.

Villkor för att kunna erhålla bidrag:

Man ska vara medlem i SRF Stockholms Stad.
Man ska vara synskadad
Man ska sakna ekonomiska möjligheter att själv bekosta den vistelse man har ansökt för.
 

Ansökningsblankett finns inte, utan ansökan skrivs fritt.

I ansökan ska följande framgå:

Sökt belopp
Datum för vistelsen
Personnummer
Namn
Fullständig adress
Telefonnummer
Av ansökan ska också framgå om sökande sökt eller fått bidrag från annan bidragsgivare.

Ansökan skickas med post till:

SRF Stockholms Stad
Gotlandsgatan 44, 1trn
116 65 Stockholm
Tel 08-452 22 00

el med e-post

ansokan@srfstockholm.se 

Av ansökan ska också framgå om sökande sökt eller fått bidrag från annan bidragsgivare.

Ansökan ska vara oss tillhanda senast 1 mars (för påskfirande), 1 maj (för sommarvistelse) och 1 november(för jul och nyår).

Beslut:

Du kommer att bli informerad oavsett om du beviljas el inte.

 

Stiftelsen Greta och Harry Wallins fond

Org.nr 802413-1040

Ändamål:

Ur denna fond kan föreningar som driver verksamhet med anknytning till synskadade söka pengar, men ett villkor är att föreningen har sitt säte i Stockholm och att verksamheten bedrivs här under samma kalenderår. 

Ansökan ska innehålla följande:

Ändamål med den verksamhet som medlet söks för
Kostnaderna för den.
Föreningens namn och organisationsnummer.
Bankuppgifter för utbetalning av beviljat anslag
Namn, adress och telefonnummer till kontaktperson för ansökan
 

Ansökan ska skriftligen göras före den 1 februari varje år till SRF Stockholms Stad 

Ansökan skickas med post till:

SRF Stockholms Stad
Gotlandsgatan 44, 1trn
116 65 Stockholm
Tel 08-452 22 00

el med e-post

ansokan@srfstockholm.se 

Av ansökan ska också framgå om sökande sökt eller fått bidrag från annan bidragsgivare.

Du kommer att bli informerad oavsett om du beviljas el inte.