Representation i funktionshinderråden

SRF Stockholms stad har Stockholm och Ekerö som verksamhetsområde. Ett viktigt sätt att påverka politiken i kommunerna är att vara aktiv i de funktionshinderråd som finns.

I Stockholms stad finns råd knutna till kommunstyrelsen, nämnder, stadsdelsnämnder och bolag.

Mandatperioden för dessa råd är 2023-2026.

SRF Stockholms stad har följande representanter i råden:

 

Bromma-Hässelby-Vällingby: Kaj Nordquist och Keity Löfgren Klynne

 

Enskede-Årsta-Vantör-Farsta-Skarpnäck: Anne Mondotter och Lena Nisula Wester

 

Hägersten-Liljeholmen-Älvsjö-Skärholmen: Margareta Åsén Johansson

 

Norra innerstaden och Kungsholmen: Monicka Zachari

 

Järva: Doaa Zatara och Tara Aziz

 

Södermalm: Carola Gioti

 

Arbetsmarknadsnämnden: Doaa Zatara och Sven Zachari

 

Bostadsbolagen: Stefan Mattson

 

Fastighetsnämnden och miljö- och hälsovårdsnämnden: Stefan Mattson

 

Idrottsnämnden: Boris Samuelsson

 

Kommunstyrelsen: Kaj Nordquist, ordinarie, Håkan Thomsson, ersättare

 

Kulturnämnden: Sara Shamloo Ekblad

 

Kyrkogårdsnämnden: Lillemor Högselius

 

Social-, äldre- och överförmyndarnämnden: Gunnar Sandström

 

Stadsbyggnadsnämnden och exploateringsnämnden: Monicka Zachari

 

Trafiknämnden: Lena Nisula Wester

 

Utbildningsnämnden: Rakel Eriksson

 

Värme, vatten, hamn och Stokab: Pia Stenberg

 

Stockholm Business Region: Gunnar Häger

 

Ekerö: Stig Becker

 

Vill du ha kontakt med någon av SRF-representanterna? Håkan Thomsson, ombudsman i SRF Stockholms stad, samordnar arbetet i råden. Han nås på tfn 08-452 22 07 eller e-post hakan.thomsson@srfstockholm.se