Trafik- och miljöfrågor
 
Vi jobbar för en säker trafik-, gatu- och inomhusmiljö för synskadade stockholmare.

Föreningen ska arbeta för att staden ska hitta lösningar på problemet med elsparkcyklarna, som utgör betydande risker för synskadade som vill röra sig fritt och självständigt på gatorna.

I Stockholms stads program för tillgänglighet och delaktighet för personer med funktionsnedsättning fastställs det att personer med funktionsnedsättning ska kunna förflytta sig, vistas i, och använda stadens alla miljöer på jämlika villkor som alla andra, och hinder ska åtgärdas så att den blir tillgänglig och användbar för alla oavsett funktionsförmåga.

Vi kommer att fortsätta vårt arbete för att utkräva ansvar för den ohållbara situation som råder på Stockholms gator.