SRF Stockholms Stad
Gotlandsgatan 44,
116 65 Stockholm

Telefon (vxl): 08- 452 22 00
Mail: kansli@srfstockholm.se

Bankgiro: 5371-4259
Organisationsnummer: 802008-2700

Boka Gotlandssalen:
boka@srfstockholm.se  

Anmälan till aktiviteter:
anmalan@srfstockholm.se  

Frågor om ekonomi:
ekonomi@srfstockholm.se  

Kansliet
Öppettider
Hitta till oss
Styrelsen
Presskontakt
Revisorer
Valberedningen