1. Leta i sidträdet tills du hittat en bra plats att lägga den nya sidan. Den nya sidan kommer att hamna som undersida till den sida du väljer.
  2. Välj en passande sidtyp, som finns i redigeringsmenyn för den sida du valt. Vid behov, se separat dokumentation om hur du hittar redigeringsmenyn för en sida.

    Vilka sidtyper du kan välja på beror på vilken typ av sida du vill skapa en undersida till. Vanligast är innehållssidor (till exempel standardsida), men du kan även skapa listningssidor. Under listningssidor kan du skapa till exempel nyhetssidor eller kalenderhändelser, beroende på vilken typ av listningssida det gäller.

  3. Då visas ett innehållsfält till höger om (efter) sidträdet. Där kan du redigera innehållet på sidan. 

    För vidare instruktioner, se sidan Redigera en sida.