Återställ tidigare version

  1. Leta i sidträdet tills du hittat den sida du vill återställa. Välj denna sida.
  2. Välj sedan knappen "Info", som finns i övre delen av innehållsfliken för sidan. Då visas en panel med systeminformation om sidan. Bland annat historik. Knappen info (med i-symbol) markerad. Strax nedanför den ligger knappen Ångra ändringar.
  3. Välj sedan knappen "Ångra ändringar...", som finns en bit ner på info-panelen. Med skärmläsare är det kanske enklast att nå den genom att tabba några gånger, alternativt fritextsöka efter "Ångra ändringar". 
  4. Då visas en panel som till vänster innehåller en lista med sparade versioner av sidan. Genom att klicka på datumet som är rubrik för någon av versionerna väljer du denna version. Textinnehåll i vald version visas då i en tabell till höger om versionslistan. I denna visning används färgmarkeringar för att indikera skillnader mellan vald version och aktuell version av sidan. Rödmarkerade avsnitt raderas om du återgår till vald version, gröna tillkommer. (De gröna avsnitten är kodade med html-elementet INS och de röda med DEL. Jaws och NVDA sägs återge dessa markeringar, men tyvärr inte VoiceOver.) Här är den andra posten i listan med versioner markerad. Till höger syns då en så kallad diff mellan vald version och nuvarande version.
  5. Om du vill göra den valda versionen till ny aktuell version väljer du knappen "Ångra ändringar".

Ångra radering

Om du tagit bort en sida av misstag kan du gå till papperskorgen för att återställa den. Läs mer i avsnittet Ångra radering på sidan Radera en sida.