Alternativ text

Alternativ text, ofta kallad alttext, beskriver och ersätter den information som ett visuellt element förmedlar. Se till att det finns alttexter på allt informationsbärande visuellt innehåll, till exempel

 • foton
 • bilder
 • diagram
 • ikoner.

En alttext ska beskriva bildens innebörd. Var kort och koncis, undvik onödiga bindeord, använd neurala/ej värderande ord och beskriv det som är betydelsebärande. Det sistnämnda innebär att du som seende behöver ta ställning till vad som är viktigt i bilden och beskriva det.

När du laddar upp en bild i Mediearkivet ska du skriva en generisk alttext. Vi måste säkerställa att allt vårt visuella material är beskrivet. Det utgör en viktig grund. Exempel:

Skärmklipp redaktörsvy i Umbraco. Mediearkivet, fältet "Alt-text*" inringat i grönt.

Men när du sedan infogar bilden på den sida du redigerar, erbjuds du att skriva en ny alt-text i ett nytt fält, som då är tomt. Den alt-texten "skriver över" den generiska alt-texten i Mediearkivet. Exempel:

Skärmklipp redaktörsvy i Umbraco. Sidtypen "kalender", fältet "Alt-text*" inringat i rött är tomt.

Anledningen till detta upplägg är för att alttexter kan och bör variera beroende på kontexten som bilden förekommer i.

Exempelbild:

Barn i 4-årsåldern signalerar stopp med handflatan mot kameran.

Barnet på bilden har blont halvlångt hår, tigermönstrad t-shirt och visar upp sin handflata. Det som är viktigt i bilden är framför allt att barnet signalerar stopp genom att hålla upp handen. Men om fotot förekommer i en text om djurmönstrade kläder, är det plötsligt inte längre stopp-tecknet som är det betydelsebärande. Då är det istället att barnet har en tigermönstrad t-shirt i orange och svart.

Dekorativa element

Dekorativa element är bilder, illustrationer och symboler som bara fyller ett dekorativt syfte. De ska döljas för skärmläsare. Eftersom de inte tillför innehållet något utgör de "brus", och gör sidan krångligare för dem som använder uppläsande hjälpmedel.

 1. När du ska addera bild till en sida, oavsett sidtyp och var i texten bilden ska ligga, tar du ställning till om bilden adderar information till textens innehåll eller om den bara fyller ett dekorativt syfte.
 2. Gå till Mediearkivet och lägg till din bild.
 3. Om bilden adderar information skriver du en alttext.
 4. Om bilden inte adderar någon information markerar du den som ett dekorativt element:Skärmklipp redaktörsvy i Umbraco. Mediearkivet, fältet "Decorative element" inringat i rött.
 5. Klicka och aktivera funktionen "decorative element": Skärmklipp redaktörsvy i Umbraco. Mediearkivet, fältet "Decorative element" aktiverat och inringat i grönt.
 6. Klicka på "Spara" nere i höger hörn. 
 7. Lägg till bilden på din sida.
 8. Klar!

Vidare läsning

För att läsa mer om dessa frågor hänvisar vi till sidan webbriktlinjer.se (extern länk).  Bakom den står myndigheter DIGG, Myndigheten för digital förvaltning.