Radera

  1. Leta i sidträdet tills du hittat den sida du vill radera.
  2. Du behöver använda funktionen "Ta bort...", som finns i redigeringsmenyn för sidan. Vid behov, se separat dokumentation om hur du hittar redigeringsmenyn för en sida.

    Alternativt Ta bort... ligger efter Skapa... i redigeringsmenyn

  3. När du klickat på "Ta bort..." behöver du bekräfta åtgärden innan den genomförs. En dialog för sådan bekräftelse dyker upp. (Oftast hamnar skärmläsarfokus direkt i början av denna dialog, men i annat fall kan det tyvärr vara lätt att missa den. Tills detta är åtgärdat kan ett tips vara att leta direkt efter papperskorgen som ligger sist i innehållsträdet.)
  4. Efter att du bekräftat att du verkligen vill radera sidan så är den flyttad till papperskorgen, och ett meddelande om detta visas i samma panel som bekräftelsefunktionen använde. Där finns även en OK-knapp, men det är inte nödvändigt att klicka på den. Den används bara för att stänga panelen.

Ångra radering

Om du tagit bort en sida av misstag kan du gå till papperskorgen för att återställa den. Expandera papperskorgen (allra sist i sidträdet), hitta den sida du vill återställa, klicka på knappen för kontextmeny som ligger precis efter sidans namn och välj "Restore".

Kontextmenyn för sidor i papperskorgen har ett extra menyalternativ: restore