Sidhuvud

Sidhuvudet innehåller huvudmenyn och en funktionsmeny, och vid vissa skärmbredder även en Umbraco-logotyp. Visuellt är sidhuvudet en smal blå list högst upp på sidan. För den som lyssnar är det allt som ligger före sidans första rubrik på nivå 1.

Sidhuvudet innehåller huvudmenyn och funktionsmenyn

Huvudmenyn

Huvudmenyn använder du för att navigera mellan olika vyer i Umbraco. 

Innehåll och Media är de två vyer du kommer att arbeta i mest. De ligger först i toppmenyn, alltså direkt efter Umbraco-logotypen.

Innehåll och Media är två flikar

Under fliken Innehåll finns webbplatsens struktur och alla innehållssidor.

Under fliken Media finns mappar med bilder och andra dokument. 

Funktionsmeny

Funktionsmenyn innehåller tre funktioner

Sist i sidhuvudet, alltså längst till höger i den blå listen, finns tre ikoner som motsvarar särskilt viktiga funktioner.

  1. Förstoringsglaset - öppnar ett sökfält där du kan söka efter innehåll.
  2. Frågetecken - öppnar en sidolist där du hittar alternativ för hjälp.
  3. Profilikon - öppnar en sidolist med alternativ för att redigera din profil, ändra lösenord eller logga ut. 

Navigationspanel

Arbetsytan till vänster, alltså första delen efter sidhuvudet, är en navigationspanel. Om du befinner dig på fliken som i huvudmenyn kallas för Innehåll visas sidträdet där. En presentation av trädet finns i redaktörsmanualens sida Innehåll - sidträdet.

Navigationspanelen innehåller sidträdet

Om du istället har valt fliken Media visas en liknande hierarki över andra resurser som navigationspanel. 

I innehållsträdet kan du till exempel redigera en sida eller skapa en ny sida.

Innehållsfältet

I det det breda fältet till höger arbetar du med det innehåll du valt ut i navigationspanelen. För att lägga till och redigera innehåll på en sida arbetar du i en redaktörsvy där du lägger in innehåll med hjälp av formulärfält och knappar för att lägga till komponenter som t.ex. puffar och kalendarier. Olika sidtyper kan ha olika fält som du kan fylla i.

Det stora innehållsfältet ligger till höger om navigationspanelen

För att undersöka hur det du lagt in presenteras på webben kan du antingen förhandsgranska sidan, eller publicera och därefter undersöka den färdiga sidan. För att hitta en publicerad sida kan du till exempel använda "Info"-knappen uppe i högra hörnet för att växla till infovyn.

Knapparna innehåll, redirect och info

Klicka på länken under rubriken "Länkar" för att öppna en ny flik där du kan se hur din sida ser ut på webben. Länk under rubriken Länkar

Om du gör fler ändringar behöver du inte klicka på länken igen utan du kan bara ladda om sidan efter att du har publicerat de nya ändringarna.

Två steg före knappen "info" finns knappen "Innehåll". Välj den för att komma tillbaka till redaktörsläget.