1. Välj en sida i sidträdet för att redigera, eller skapa en ny innehållssida.
  2. I redigeringsfältet "Brödtext", placera markören på den position där du vill lägga in videon och välj knappen "insert macro" i verktygsfältet.Inmatningsfältet för brödtext har en knapprad. Den knapp vi behöver ligger näst sist i raden.Då öppnar sig verktygsfältet "Select macro" i skärmens högra del. Fokus flyttas automatiskt till verktygsfältets sökruta.
  3. Välj alternativet "Video" i verktygsfönstret "Select macro". I verktygsfältet Select macro finns en lista med olika makron, varav det relevanta heter Video
  4. Ange en adress till en Youtube-video eller Vimeo-video och en text för titel. Nu visas bara två inmatningsfält (adress och titel för videofilmen)
  5. Klicka på "Skicka" för att lägga in videon.
  6. Spara och publicera sidan.
  7. Kontrollera att videon syns på sidan med en bild och en titel. Vid tryck på bilden eller titeln ska videon startas.