Dessa guider handlar om sådant som gäller särskilt för just startsidan, och du hittar dem i undermenyn (under "Startsida"). Sådant som är gemensamt för all redigering i Umbraco beskrivs däremot i Grunderna i Umbraco.