1. Välj typen Nyhet när du skapar en ny sida.  Det går bara att välja denna sidtyp under sidor av typen Nyhetslistningssida.

    Alternativet Nyhet finns under rubriken Skapa innehåll under Nyheter

  2. Förutom de vanliga fälten kan du välja "nyhetsdatum" när du redigerar nyheten.

    Exempel på hur en nyhetssida kan se ut. Den är mycket lik en standardsida.

  3. Kontrollera att sidan visas på listningssidan som den skapats under.

    Exempel på hur en nyhetslistningssida kan se ut. Varje nyhetspost presenteras med datum och ämne, sedan rubrik och ingress.

  4. Om du vill ange en annan rubrik och text på nyhetslistningssidan: Gå till fliken "Listning" i innehållsfältet. Ange listningsrubrik, listningstext och listningsbild. Kontrollera att informationen för de egenskaperna används på listningssidan istället för sidans rubrik, ingress och huvudbild.