Exempel på brister:

  • Vissa texter är på engelska, trots att vi befinner oss i en svenskspråkig kontext. 
  • Det saknas en semantisk gruppering av redigeringsgränssnittets huvudsakliga komponenter, så det är arbetsamt att hoppa runt i gränssnittet med skärmläsare
  • Fliksystem presenteras inte som fliksystem av skärmläsare.
  • Både fliken och den länkade text som ligger i fliken utgör interaktionselement, vilket gör att fliksystemet kan ta längre tid än nödvändigt att bläddra igenom med skärmläsare.
  • Expandera-knapp uttalas "Expand..." oavsett om den är öppnad eller stängd.
  • En bock (avklarat-symbol) presenteras visuellt när användaren valt en nod i sidträdet. Tyvärr ges inte motsvarande information till skärmläsaren.
  • Det går bara att sortera undersidor i bokstavsordning eller datumordning för den som inte kan använda dra- och släpp. 
  • Återkoppling efter vissa åtgärder (till exempel spara) läses inte alltid upp spontant av skärmläsare, utan användaren måste leta upp informationen själv.
  • När användaren stänger en dialog borde fokus flyttas tillbaka till den position användaren hade innan dialogen öppnades, men det händer att den ligger kvar på dialogens (nu tomma) position.
  • Dialogruta med information till nya användare lägger sig visuellt som en modalruta (som döljer all annan information på skärmen). Men det går att lyssna och tabba igenom allt bakomliggande ändå, vilket inte är korrekt beteende.

Bristerna berör inte minst användare med skärmläsare, och därför är det självklart jätteviktigt att de blir åtgärdade. Men om Metamatrix skulle lappa och laga Umbraco själva så riskerar våra lagningar att sluta fungera så snart Umbraco uppdaterar sin produkt. Det blir inte rationellt, och dessutom skulle sådana förbättringar bara gynna just denna sajt.

Därför väljer vi att rapportera in alla sådana här brister till Umbraco och förväntar oss att de åtgärdar bristerna i kommande uppdatering. Då bör åtgärderna bli hållbara över tid och dessutom förbättra tillgängligheten i alla de tusentals Umbraco-sajter som finns runtom i världen.