1. Välj typen Kalenderhändelse när du skapar en ny sida.  Det går bara att välja denna sidtyp under sidor av typen listningssida av typen kalendarie.

    Alternativet kalenderhändelse finns under rubriken Skapa

  2. Förutom de vanliga fälten kan du välja start- och slutdatum, start- och sluttid, ansökningsdatum och kategori när du redigerar kalenderhändelsen.

  3. Av start- och slutdatum samt start- och sluttid är det endast obligatoriskt att ange startdatum. Observera att fältet för sluttid ligger lite längre ned på sidan, på samma plats som fältet för sista ansökningsdag.

    Exempel på hur en kalenderhändelse-sida kan se ut. Efter ingressen finns en faktaruta med datum, plats, arrangör, sista anmälningsdag, kostnad och fritext.

  4. Kontrollera att sidan visas på listningssidan som den skapats under.

    Du kan använda sökfunktionen på kalendariesidan för att hitta händelsen.

  5. Om du vill ange en annan rubrik och text på kalendariesidan: Gå till fliken "Listning" i innehållsfönstret. Ange listningsrubrik, listningstext och listningsbild. Kontrollera att informationen för de egenskaperna används på kalendariesidan istället för sidans rubrik, ingress och huvudbild.