Om trappan består av färre än tre trappsteg ska samtliga trappsteg förses med en kontrastmarkering. För synskadade kan trappor vara svåra att uppfatta. 

Som alternativ till trappa bör det även finnas en ramp eller hiss.

Kontrastmarkerad trappa
Trappa där alla steg är kontrastmarkerade.